صفحه نخست    آشنایی با سانا    سفارش نرم افزار   دانلود فایل تغییرات قیمت   تماس با ما   دریافت فایل اصلاحیه به روز رسانی    
چگونه داروها را مدیریت کنیم؟
در بخش اطلاعات پایه با انتخاب گزینه اطلاعات دارویی با وارد کردن کد و یا بخشی از نام دارو می توانید مجموعه ای از داروها بر اساس اطلاعات وارد شده نمایش داده می شود.
     * با کلیک بر روی قیمت مصرف کننده می توانید قیمت آزاد دارو را تغییر دهید.
     * در بخش وضعیت در صورتی که این گزینه برای یک دارو غیرفعال شود در هنگام ثبت نسخه آن دارو نمایش داده نخواهد شد.
     * گروه داروی همراه داروهایی هستند که به همراه یک داروی خاص فروخته می شوند. جهت تعریف یک گروه داروی همراه از بخش اطلاعات پایه گزینه گروه دارویی انتخاب می شود.
     * با انتخاب هر دارو در قسمت پایین صفحه اطلاعات مختصری از وضعیت شرایط فروش دارو با توجه به گروه های بیمه ای نمایش داده می شود.ویرایش دارو
با انتخاب دکمه ویرایش می توانید اطلاعات بیشتری را مشاده کنید  تغییرات مورد نیاز را اعمال نمایید.
این فرم شامل دو سربرگ است که در سربرگ مشخصات دارو اطلاعات اولیه مربوط به دارو قابل تغییر می باشند.در بخش شرایط فروش می توانید بر اساس شرایط  فروش سازمان بیمه گر شرایط فروش داروی مورد نظر را تعیین نمایید. در صورتی که شرایط فروش یک دارو برای همه بیمه ها یکسان باشد فقط کافی است شرایط فروش مربوط به همه بیمه ها ثبت گردد.
     * با وارد نمودن قیمت قبلی و تاریخ اعمال قیمت جدید نسخه هایی که تاریخ آنها قبل از تاریخ مشخص شده باشند با قیمت قبلی محاسبه می شوند.
     * در صورتی که سازمان بیمه گر درصد خاصی (مانند برخی از داروهای بیمه خدمات درمانی)  را برای برخی از داروها تعیین نماید در بخش درصد سهم سازمان می توانید آن را مشخص نمایید.


All rights reserved by Kazem Ezamnejad - 2012