صفحه نخست    آشنایی با سانا    سفارش نرم افزار   دانلود فایل تغییرات قیمت   تماس با ما   دریافت فایل اصلاحیه به روز رسانی    
کاربرد گروه های بیمه چیست؟
سازمان های مختلف ممکن است در زیر مجموعه خود شامل چندین نوع بیمه باشند که معمولا شرایط یکسانی برای فروش داروها در نظر می گیرند. به عنوان مثال سازمان خدمات درمانی در حال حاضر شامل چهار نوع مختلف بیمه می باشد که شرایط نسبتا یکسانی از لحاظ شرایط فروش دارو دارند. با توجه به این موضوع و برای راحتی بیشتر استفاده کنندگان از نرم افزار سانا در هنگام تعریف یک بیمه جدید می توانید گروه قیمت گذاری مرتبط را انتخاب نمایید. در این حالت با تغییر شرایط فروش یک دارو این تغییرات برای همه بیمه های زیرمجموعه آن اعمال خواهد شد.
در حال حاضر نرم افزار سانا  دارای 6 نوع گروه بیمه ای ثابت می باشد که بر اساس آنها به روز رسانی داروها انجام می شود. کاربر می تواند به صورت دلخواه گروه های مورد نیاز را تعریف نماید.


All rights reserved by Kazem Ezamnejad - 2012