صفحه نخست    آشنایی با سانا    سفارش نرم افزار   دانلود فایل تغییرات قیمت   تماس با ما   دریافت فایل اصلاحیه به روز رسانی    
چگونه یک بیمه جدید ثبت کنیم؟
در بخش اطلاعات پایه با انتخاب گزینه بیمه های اصلی لیست بیمه های ثبت شده نمایش داده می شود. در صورتی نیاز به تعریف بیمه جدیدی باشد با انتخاب گزینه جدید این کار امکان پذیر می باشد.
     * از کد اختصاری و کلید میان بر برای  دسترسی سریع به بیمه ها در هنگام ثبت نسخه و همچنین در بخش های مختلف نرم افزار استفاده می شود.
     * کد داروخانه کد منحصر به فردی است که سازمان بیمه گر به داروخانه اختصاص داده است.در بخش سقف نسخ تاییدی در صورتی که جمع مبلغ بیمه بیشتر از سقف مشخص شده باشد پیغامی به کاربر نمایش داده می شود.گزینه های ثبت نسخه
در این قسمت گزینه های اجباری در ثبت نسخه مشخص می شود که در صورت عدم وارد کردن آن توسط کاربر از ثبت نسخه جلوگیری می شود.

گروه های بیمه
     * گروه قیمت گذاری: قیمت داروها بر اساس گروه انتخاب شده تعیین می گردد.
     * گروه چاپ سرنسخه: در هنگام چاپ سرنسخه اطلاعات یبمه هایی که در یک گروه قرار گرفته اند چاپ خواهد شد.

All rights reserved by Kazem Ezamnejad - 2012